Anna Ling – Spåren emellan

295 kr

Kategori:

Beskrivning

Anna Lings konstnärskap karaktäriseras av stillsamma men samtidigt skarpsinniga betraktelser av mänskligt liv och de val som formar framtiden. Hon arbetar till stor del intuitivt och utifrån de platser där hon själv verkar men samtidigt finns en stor kunskap och aktualitet i de frågor som lyfts. Uttrycket är sammantaget lågmält men med de senare verken har det funnits anledning att höja tonläget. Hennes konstnärskap har allt mer uttalat kommit att handla om klimat och hållbarhet, och hon påminner om att minimera de destruktiva spår vi lämnar efter oss. Samtidigt pekar hon på naturens storhet och möjligheter, och att kunskap och forskning är en väg framåt. Ur Åsa Nackings text

I sina verk kartlägger Anna Ling miljöer i det egna närområdet och ställer frågor som intresserar henne av både personliga och politiska skäl. De tidiga verken visar ofta människans och arkitekturens förhållande till naturen, medan de senare handlar mer om miljöförstöringen och klimatförändringarna. Dessa akuta frågor i samtiden har fått ange riktningen för Lings engagemang och sökande efter användbar kunskap, främst inom de marina vetenskaperna men också inom närliggande discipliner som geologi och meteorologi.
Anna Ling är född 1971 i Göteborg och sedan många år bosatt i Malmö. Detta är hennes första bok, en retrospektiv över ett konsekvent konstnärskap. I samband med att boken släpps visas Anna Lings hittills största utställning på Lunds konsthall.

Texter av Åsa Nacking och Luca Frei, översatta till engelska av Amanda Nordgren och Samuel Teeland.

Redaktör: Isac Nordgren Jonasson

Grafisk form: Peter Hudi

Texter på svenska och engelska. Hård pärm. 112 sidor. Format 225 x 285 mm.

ISBN 978 91 7936 135 8

(2023)

Ytterligare information

Vikt 0,700 kg