Magnus Wallin – Works 1994-2019

300 kr

Kategori:

Beskrivning

Tjugofem år – boken, Magnus Wallin, Works 1994-2019 ger berättelsen om ett konstnärskap som är universellt. Tidigt arbetade Magnus Wallin med 3-D animerad film, objektbaserade och platsspecifika verk, projekt som baserats på materialet i sin råaste form, för att ge praxis och belysa människans existens i det narrativa. En närvaro till betraktaren som förblir konsekvent. Inledande essä av Lars-Erik Hjertström Lappalainen i två delar: Materialitet och passivitet samt Den nya intimiteten. Kontinuiteten i Wallins konst exemplifierad genom ett rikt bildmaterial från utställningar genom åren.

”När Wallin en gång ombads beskriva sin konst sa han att den är ”in your face”. Flera saker som jag redan har tagit upp motiverar ju en sådan beskrivning: verkens direkthet, att de kommer för nära, att de tittar på dig. Men det finns även en social aspekt på verken, de fungerar som kroppar som man umgås med, som man möter, som ska presentera sig. Det är även i den meningen som Wallins konst ska vara “in your face”: påflugen, närgången på ett sätt som kan uppfattas aggressivt eller plumpt av vissa, kul och drastiskt och perfekt överdrivet på ett sant sätt av andra. Jag uppfattar det här sättet att vara påflugen som väldigt roligt och glädjande. Ofta har sådana strategier uppfattats utifrån det som såras, traditionellt en borgerlig moralisk anständighet som dessutom vill finna behag i konst. Hela den sfär som idag ter sig som en behaglighetskultur. Och givetvis finns där då också politiska kopplingar”.                      (Ur Lars-Erik Hjertström Lappalainens text till boken).

 

MAGNUS WALLIN 1965, bor och arbetar i Malmö. Utbildad vid Valands Konsthögskola och Kunstakademiet i Köpenhamn. Han har nyligen arrangerat separatutställningar i Oslo, Jönköping, Kalmar och Stockholm, vilka beskrivs i boken. Innan dess bl a. på Kristianstads Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Millesgården, Tensta Konsthall och Moderna Museet i Stockholm, Galerie Nordenhake i Berlin och Malmö Konsthall. Han har också deltagit i internationella samlingsutställningar i Tennispalatset/HEM, Helsingfors, 21st Century Museum i Kanazawa, Mori Art Museum i Tokyo, Nasjonalmuseet i Oslo, Reina Sofia i Madrid, Hirschhorn Museum i Washington med flera museer och konsthallar runt om i världen. Magnus Wallin är representerad i många samlingar, varav särskilt ska nämnas museerna i Malmö, Norrköping, Uppsala, Borås, Utrecht, Kanazawa och Oslo.

All texts also in English. Format 210 x 245 mm. 144 sidor. Hård pärm.  ISBN 978 91 7936 126 6.

Grafisk form: Andreas Nordström och Magnus Wallin.

Ytterligare information

Vikt 0,800 kg