David Svensson – Efterord

240 kr

ISBN: 978 91 7936 113 6 Kategori:

Beskrivning

“Jag fotograferade den första skylten i Budapest 2008 och sedan dess har jag fortsatt att samla på tomma skyltar. Mitt i stadskärnan, högt upp på byggnaderna reser sig dessa väldiga skelett, inte sällan flera våningar höga, likt grafiska tecken mot skyn. Budskapen; ordet och bilderna, är borta, det som nu finns kvar är istället efter-ordet, efter-bilden.”

“I photographed my first signboard in Budapest in 2008 and I have been collecting empty sign structures ever since. Right in the heart of the city, at the very top of the buildings, these enormous skeletons, not in frequently several storeys high, rise up like graphic markers against the sky. The message, the word and images, have gone, and what remains in their place is the after-word, the after-image.”

Hårda pärmar, 64 sidor, 125 x 180 mm.Utkom 2014. /Hard Cover, 64 pages, 125×180 mm. Published in 2014.

ISBN: 978 91 7936 113 6

Text: David Svensson. Översättning/Translation: Mike Garner. Foto/Photo: David Svensson. Grafisk design/Graphic Design: Ulf Carlsson, David Svensson. Repro: John Nelander. Texter på svenska och engelska/Texts in Swedish and English.

Ytterligare information

Vikt 0,300 kg