Charlotte Walentin – Fold

250 kr

Kategori:

Beskrivning

“Charlotte Walentins konst rymmer många påfallande motsatser. Den är konceptuell och sensuell; intellektuell och intuitiv; teoretisk och materiell. Kanske är det just därför vecket har en så viktig roll i hennes konstnärskap. När något viks, läggs det som är motsatta sidor jämte varandra, ytterligheterna möts. När något viks blir fram och baksida förenade – och förblir ändå åtskilda. Dubbelheten i Walentins verk är på inget vis diametral: fastän de veckade sidorna är mångtydiga är de ändå enhetliga. Dubbelheten skiljer inte bara åt utan håller också samman.” Ur Håkan Nilssons text

Charlotte Walentin är född 1965 och verksam i Malmö där hon tog sin magisterexamen vid Konsthögskolan 1999. Materialiteten är grundläggande i Walentins konstnärliga praktik, det är den som sätter sammanhanget och logiken till verken. Associationen till måleri är uppenbar men Walentins verksamhet placerar sig hellre i en zon mellan motsatsförhållanden där idén om gränsdragningar snarare blir betydelselösa. Konstnären är lika uppmärksam på verkets förhållande till kroppen och till rumsligheten: en relation där verket kan fungera som en förbindelselänk mellan arkitektur, rum och människa.

Texter av Håkan Nilsson och Iman Mohammed, översatta till engelska av John Krause och Niclas Nilsson.

Grafisk form: Andreas Nordström och Charlotte Walentin.

Mjuk pärm. 72 sidor. Format 210 x 235 mm.

ISBN 978 91 7936 136 5

(2023)